-->
 

చిరునామా

Our address

ప్రధాన కార్యాలయము

3 ఎఫ్ ఆయిల్ పామ్ ఆగ్రోటెక్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్
సోమాజిగూడ, హైదరాబాద్
పిన్ కోడ్ : 500082
ఆంధ్ర ప్రదేశ్, ఇండియా
టోల్ ఫ్రీ నెం : 1800 425 800 00
+91 40 4431 1999
+91 40 4431 1777
info@3foilpalm.com
మిల్లు/ కార్యాలయము
3 ఎఫ్ ఆయిల్ పామ్ ఆగ్రోటెక్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్
ఎర్నగూడెం (గ్రామము) దేవరపల్లి (మండలము),
పశ్చిమ గోదావరి (జిల్లా) 534313,
ఆంధ్ర ప్రదేశ్.
ఫోన్: 08813 210544
నర్సరీ/ కార్యాలయము
ఓపిడి మిజోరామ్
నర్సరీ: తెంతావల్ గ్రామము, సెర్చిప్ జిల్లా
కార్యాలయము: సెర్చిప్ టౌన్, సెర్చిప్ జిల్లా
నర్సరీ/ కార్యాలయము
ఓపిడి కర్నాటక
నర్సరీ : కిన్నల్ గ్రామం, కొప్పల్ జిల్లా
కార్యాలయము: కొప్పల్ టౌన్, కొప్పల్ జిల్లా
నర్సరీ/ కార్యాలయము
ఓపిడి ఓడిశా
నర్సరీ : కృష్ణ కుమార్ పూర్ గ్రామం,
ఢెంకనల్ జిల్లా,
కార్యాలయము: కటక్ టౌన్, కటక్ జిల్లా
నర్సరీ/కార్యాలయము
ఓపిడి గుజరాత్
: భటపూర్ గ్రామం, పశ్చిమ తాపి జిల్లా
కార్యాలయము: వైయరా తాలూకా, తాపి జిల్లా
కార్యాలయము
ఓపిడి ఛత్తీస్ గడ్
కార్యాలయము: పద్మనాభపూర్ గ్రామం,దుర్గ్ జిల్లా
కార్యాలయము
అరుణాచల్ ప్రదేశ్
కార్యాలయము: జిల్లా లోవర్